Historie oddílu

Náš oddíl byl založen 17. Května 1990 a jeho prvním vůdcem se stal bratr Vladislav Raška (Alah). Název oddílu pochází od skupiny jeho budoucích členů, kteří na rádcovském kurzu, konajícím se téhož roku, pojmenovali svoji rádcovskou družinu Kondoři.

V této době se schůzky konaly ještě buďto v altánku ve Smetanových sadech, nebo v bývalé budově DDM (dnes Maják). Vnitřní uspořádání bylo trochu odlišné od toho současného, Děti se dělily do tří družin, byli jimi Medvědi, Kamzíci a Káňata. V témže roce se rádcové oddílu účastnili skautského tábora v Domamilu.

V roce 1991 převzal vedení bratr Petr Pospíšil (Bidlo). Společně s několika dalšími oddíly se smečka vlčat zúčastnila tábora v Protivanově.

Od roku 1992 funguje rozdělení dětí do šestek červených, modrých a zelených. Šedá šestka přibyla později.

Téhož roku se smečka zúčastnila i svého prvního samostatného tábora, který se konal na Řezníčkově louce u Otaslavic. Další rok se tábořilo opět v Domamilu a od roku 1994 až do roku 2007 na louce v Podivicích.

V roce 1994 vyhrála smečka 7. místo v celostátním kole ZVaSu v Hrachově u Příbrami.

Roku 1996 je bratrem Bidlem obnoven 2. chlapecký oddíl, který předtím zanikl. Prvními členy tohoto znovuobnoveného oddílu byla bývalá vlčata 4. smečky. To je důvod, proč název Kondoři užívá i druhý oddíl, vzešel totiž ze smečky a je to i jeden z důvodů, proč mezi těmito dvěma oddíly je dodnes tak pevná vazba.

Tohoto roku získala smečka v Závodu vlčat a světlušek další 7. místo v celostátním kole v Doksech.

Píše se rok 1997 a vedení smečky se ujímá bratr Petr Kudlička (Albert). Ten se prozatím stává nejdéle sloužícím vůdcem 4. Smečky, jelikož vedení předá až v roce 2007.

V letech 2000 až 2003 byly světlušky součástí 4. smečky. V roce 2003 se jedna z holčičích šestek umístila na 2. místě v celostátním kole ZVaSu v Benátkách nad Jizerou.

Roku 2007 předává bratr Albert vedení bratru Oliverovi. Trojice Oliver – Eskym – Ježek starší si tuto funkci postupně předávali až do roku 2012.

V roce 2008 se při stavbě tábora v na podivické louce zjistilo, že zde již skauti tábořit nemohou a že nám bylo vybráno jiné místo. Tím místem se stala, po mnoha letech, Řezníčkova louka u Otaslavic. Účastníci stavby tedy zbourali rozestavěný tábor a v rekordním čase jej postavili o dva kilometry dále.

Na Řezníčkově louce smečka táboří dodnes, byť s jednou výjimkou v roce 2011, kdy kvůli špatnému počasí byla louka rozmáčená a smečka tábořila na louce studnické.

Na táboře roku 2012 přebírá vedení smečky Jan Knob (Ježek mladší), spolu se zástupci Martinem Soldánem (Otíkem) a Martinem Adamem (Muflonem). Oddílovými rádci se stali Ondřej Malý (Dron), Michal Zorek a Jan Šebesta.

Později, někdy od roku 2016, se do oddílu postupně začali zapojovat bratři Martin Grossmann (Yorek) a Matěj Hůlka (Bang) coby oddíloví podrádci.

30. 8. 2018 proběhlo stěhování klubovny 4. smečky do bývalé střediskové klubovny. Předchozí klubovnu oddíl získal od roverského kmene v průběhu devadesátých let.

21. 12. 2018 přebírá oddíl Ondřej malý (Dron), spolu se zástupci Janem Šebestou a Michalem Zorkem. Roli oddílových rádců přebrali Martin Grossmann (Yorek) a Matěj Hůlka (Bang).